Lesy Janeček


Naše firma byla založena v červnu roku 1992. Jmenovala se Ing. Karel Janeček lesní hospodářství a zemědělství Kvasiny. Po změně majitele v roce 1998 dostala jméno Lesy Janeček s.r.o. Kvasiny. Od svého založení působí tato firma na lesním majetku pronajatém od rodiny Janečkovy v centrální části Orlických hor. Postupně se rozrůstala a začala produkovat stavební řezivo na pronajaté pile. Tuto pilu jsme o něco později koupili a zmodernizovali.Od roku 2000 má firma dvዬ střediska – k lesnické a pilařské. Peníze získané z prodeje financují nové zalesňování a pěstování lesa v Orlických horách.

"Udržitelný rozvoj Orlických hor je pro nás prioritou"

NAŠE SLUŽBY


V současné době má firma tři výrobní střediska


Pila

Pila se sídlem v Sedloňově, zaměřena na zpracování surového dříví a výroba řeziva a paliva

Lesní hospodářství

Lesní správa, specializujeme se na obhospodařování lesního půdního fondu v Orlických horách"Zlepšujeme životní podmínky u udržitelný stav zvěře"

GALERIE


Ukázka naší činnosti

Zobrazit celou galerii

Lesy Janeček s.r.o.

Adresa: Kvasiny 101, 517 02 Kvasiny

Zodpovědná osoba: Mgr. Soňa Klímová

Telefon: 494 530 742 / +420 279 150

Datová schránka: 7nfibdr

IČO/DIČ: 25287885/CZ25287885

Email: lesy@lesy-janecek.cz