LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Lesní správa Lesy Janeček s.r.o. obhospodařuje lesní pozemky majitelů rodiny Janečkových o celkové výměře cca 1600 ha. Pozemky se nachází z velké části na hřebenech Orlických hor /cca 1400ha / v okolí Luisina Údolí, Pádolí a Beřichovky s největším výškovým bodem „Jelenka “ 1083 m.n.m. Ostatní lesní pozemky se nacházejí v podhůří v okolí Kvasin a Solnice. Zde byla v bažantnici v roce 2014 vybudována parkurová střelnice „ Černíkovice - Doubrava“. Přibližně 1350 ha lesů leží v CHKO Orlické hory . V 80. letech 20. století byly lesy silně poškozeny imisemi, a tak došlo k velké likvidaci stávajících porostů. Např. lesy činí v imisním pásmu A – 150 ha, v pásmu B – 820 ha a pásmu C – 350 ha.

MYSLIVOST


Hlavní lesní komplex „horského lesa“ tvoří režijní honitbu s výměrou 1870 ha, která zasahuje až ke statním hranicím s Polskem. V honitbě se vyskytuje především zvěř jelení, srnčí a černá. Součástí honitby je přezimovácí oburka, která byla vybudována již v roce 1974.NAŠE SLUŽBY


V rámci lesního hospodářství ponoukáme následující služby:


Lesní správa

jelen

Nachází se v Deštném v Orlických horách a tvoří dva lesnický úseky - Maruše a Pádolí

Myslivost

jelen

Jelení zvěř, srnčí zvěř, černá zvěř, prezimovací oburkaUKÁZKA NAŠÍ ČINNOSTI


Lesy Janeček s.r.o., středisko lesní hospodářství

Adresa: Deštné v Orlických horách 326, 517 91 Deštné v Orlických horách

Zodpovědná osoba: Ing. Jiří Zatloukal, +420 605 279 155

Email: polesi@lesy-janecek.cz

Lesnický úsek Padolí:

Lesník: Ing. Vladimír Pop, +420 605 279 151

Lesnický úsek Maruše:

Lesník: Antonín Špinler, +420 605 279 152